प्रेक्टिस टेस्ट

General Practice Tests

  1. प्राचीन इतिहास
  2. मध्यकालीन इतिहास
  3. आधुनिक भारत
  4. भारतीय राजनीति
  5. भारतीय अर्थव्यवस्था
  6. भारत का भूगोल
  7. सामान्य विज्ञान

NCERT Practice Tests

प्राचीन इतिहास

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

आधुनिक भारत

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

भारतीय अर्थव्यवस्था

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

सामान्य विज्ञान

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

भारत भौतिक पर्यावरण

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

भारत लोग और अर्थव्यवस्था

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10

मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5
टेस्ट 6 टेस्ट 7 टेस्ट 8 टेस्ट 9 टेस्ट 10