Authors and Books (Chhattisgarh)–Old Year Questions and Answers

1. Which song is considered as king of Chhattisgarhi folk songs?

(a) Dadariya
(b) Bharthari
(c) Panthi
(d) Chandaini song

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020]

 

2. Who is the author of the book ‘Chhattisgarhi Lok Sahitya Ka Adhyayan’?

(a) Dr. Narendra Dev Varma
(b) Dr. Chittaranjan
(c) Daya Shankar Shukla
(d) Dr. Vinay Kumar Pathak

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020]

 

3. Who is known by the name “Muktibodh’?

(a) Madhav Rao Sapre
(b) Lochan Prasad Pandey
(c) Gajanan Madhav
(d) Shrikant Verma

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005]

 

4. Which of the following pairs is not correctly matched?

(Chhattisgarhi writers and their novels)
(a) Shiv Shankar Shukla – Mongra
(b) Lakhanlal Gupta – Chanda Amrit Barsais
(c) Keyur Bhushan – Futaha Karam
(d) Krishna Kumar Sharma – Kul ke Marjad
(e) Hriday Singh Chauhan – Bhojali

[Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2013]

 

5. The following novels are written by Vinod Kumar Shukla
1. Naukar Ki kamiz
2. Kala Jal

3. Diwar Men Ek Khidki
4. Khilega to Dekhenge

Select the correct answer–

(a) 1, 2 and 3
(b) 2, 3 and 4
(c) 1, 2 and 4
(d) 1, 3 and 4
(e) 1, 2, 3 and 4

[Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2013]

 

6. Who is the author of the Chhattisgarhi novel “Diyan ke Anjor?”

(a) Lakhan Lal Gupta
(b) Shivshankar Shukla
(c) Banshidhar Pandey
(d) Keyur Bhushan
(e) None of these

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

 

7. Which of these is a creation of Thakur Jagmohan Singh?

(a) Danlila
(b) Shyama Swapn
(c) Khoob Tamasha
(d) Bastar Bhushan

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018]

 

8. Who is the author of the book “Chhattisgarh Parichay”?

(a) Padumlal Punnalal Bakshi
(b) Gajanan Madhav Muktibodh
(c) Baldeo Prasad Mishra
(d) Pyarelal Gupta

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018]

 

9. Who is the author of ‘Shyama Swapna’?

(a) Jaishankar Prasad
(b) Thakur Jagmohan Singh
(c) Mahavir Prasad Dwivedi
(d) Dr. Heeralal
(e) Madhav Rao Sapre

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014]

 

10. Which book is written by poet Gopal of Ratanpur (Chhattisgarh)?

(a) Jaimani Ashwamegh
(b) Rampratap
(c) Bhakti Chintamani
(d) All the above
(e) None of these

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015]

 

11. Which writer is a Metric poet (Chhand Shastri) from Chhattisgarh?

(a) Baldev Prasad Mishra
(b) Padumlal Pannalal Bakshi
(c) Madhav Rao Sapre
(d) Jagannath Prasad Bhanu
(e) Thakur Chhedilal

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014]

 

12. Which poet of Chhattisgarh was a propounder of romanticism in Hindi poetry?

(a) Gajanan Madhav Muktibodh
(b) Mukutdhar Pandey
(c) Shrikant Varma
(d) Lochan Prasad Pandey
(e) Banshidar Pandey

[Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2013]

 

13. Which writer of Chhattisgarh translated Shakespeare’s drama “Comedy of Errors” in Chhattisgarh?

(a) Pt. Sundarlal Sharma
(b) Pt. Madhav Rao Sapre
(c) Shuklal Prasad Shukla
(d) Swaraj Prasad Trivedi
(e) None of the above

[Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017]

 

Tags: